×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Nya Ellstorp

Projekt
Detaljplaneunderlag

Beställare
Jernhusen

Status
Under utveckling

År
2016-

Staden är platsen där vi utbyter, idéer, arbete, tankar, känslor och varor, en struktur som utgör ramen kring våra liv, en organisationsform lika social som ekonomisk och lika gammal som våra samhällen. 

Nya Ellstorp är en förtätningsplan på centralt belägen impedimentmark, exploatering av området utnyttjar redan befintliga infrastukturer och stadstuktur på effektivare sätt.  Det är en både resurssnål och hållbar stadutvecklingsstrategi, i Översiktsplan för Malmö formulerat som ”Växa inåt”. 

Planen är uppbyggd av ganska täta småskaliga kvarter. 
En småskalig miljö stämmer kanske bättre med våra sinnen än en storskalig men utan människor är det ändå rätt trist. För en levande miljö krävs att den befolkas, hög täthet gör att fler färdas och vistas mellan husen, en ”kritisk massa” av människor är nödvändig. 

Näst andra människor upplevs grönska och växtlighet som det största härlighetsvärdet.
Planen är uppbyggd längs två gröna stråk, ett som löper längs kontinetalbanan och est som skär genom kvarteren och kopplar bebyggelsen till ellstopsparken i söder. Detta skapar ett andra semiprivar uterum kopplat till gårdsmiljöerna.