×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Norra Hyllie

Projekt
Planutredning - Tävling

Beställare
Malmö Stad

Status
Samråd

År
2015

Inbjuden parallellskiss angående området mellan mässan och badhuset i norra Hyllie. Valdes ut som projeket Staden ville arbeta vidare med. En fördjupad utredning utförs under våren 2017.
Planen förvänstas vinna laga kraft våren 2018

Förslagets identitet ligger i stadsmässigheten. Hyllie har länge präglats av storskaliga funktioner som Malmö Arena, Emporia, Malmömässan och Hylliebadet. I vårt förslag bryter vi ner skalan till rumsligheter om ca 20-30 meter. Innanför storkvarterets väggar av högre hus blir miljön bilfri då området inte är större än att detta i praktiken fungerar. Vi söker en mindre skala och intima rum mellan husen. Men det förutsätter att det finns en kritisk massa av människor och att det finns en anledning att uppehålla sig där. Vi tillvaratar även den goda jorden genom att bygga så tätt vi kan, med utgångspunkt i den skala vi ser som mänsklig.