×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Västra sidan i Staffanstorp

Projekt
Förslag på utformning av Västra sidan i Staffanstorp

Beställare
Staffanstorp kommun

Status
Idéförslag - pågående

År
2019

Projektet består av en snabbt skissad vision för Västra sidan av Staffanstorp. Fokus lades på stadens byggda struktur, på vår miljö och klimat och på stadslivet i sig. Tanken är att Västra sidan ska läka ihop staden och ge möjligheter för människor att leva ett hållbart och rikt liv.

Vår skiss är framtagen för att ge en injektion av idéer till kommunens framtida arbete med projektet.

Läka stadsväven - Den det historiska Staffanstorps centrum har dragits sönder av den snabba expansionen, revor i stadsväven bildades mellan gamla och nya områden. För mycket plats tilldelades bilen på bekostnad av människan. Västra sidan har förlorat mycket av sin viktiga betydelse som mötesplats, en skärningspunkt mellan järnväg och landsväg, en plats där männsiskor stannar upp och möjligheter skapas. Revorna måste läkas ihop för att kunna skapa ett stadsliv.

Leva hållbart - Människor måste ges möjligheten att leva hållbart. Det ska finnas närhet till service och kollektivtrafik som gör bilen överflödig. Verksamheter i planområdet bör inte byggas bort så att området blir ensidigt för boende. Lokaler för daglighandel bör bevaras och läggas till där det fattas i de noder som identifieras.

Natutlig gemenskap - Ett samhälle som är blandat är ett levande samhälle. Olika människor har olika levnadssätt och rörelsemönster och staden blir tryggare och mer levande när människor rör sig i staden under alla dygnets timmar. Ödsliga ytor där ingen vill vara byggs bort med tightare gatusektioner och stadsmässig bebyggelse. En högre densitet av människor både i flöden och boende ger underlag för ett rikare utbud av varor och tjänster. Området bör byggas både för äldre som vill sälja villan, för unga som vill flytta hemifrån och för barnfamiljen som vill ha ett eget hem.