×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Hotell i Staffanstorp

Projekt
Nytt hotell med 29 rum

Beställare
Staffanstop Gästgiveri

Status
Pågående

År
2016-

Foton: Randers Tegel

Hotellet är placerat bredvid Staffanstorp Gästis och meningen är att verksamheterna ska fungera i symbios där hotellet blir en utökning av gästgiveriets utbud.

Byggnaden är delad i två volymer; en huvudvolym i 3 plan och en sidovolym i ett plan. Volymerna är enkla i sin gestaltning men skapar ett intressant utryck genom sina rustika, exklusiva material. Passagen mellan de två volymerna getaltas som en glasspalt med takfönster och glasningar i var ända av korridoren.

Huvudvolymen bekläds både på tak och fasader med ett rödbrunt skärmtegel som smälter väl in i kontexten av omkringliggande tegelhus.

Den lägre sidovolymen bekläds med rosttrög plåt som harmonierar väl med det rödbruna teglet och ger ett intressant varierande utryck. Sidovolymens plåt återanvänds i detaljeringen av huvudvolymen, plåtar, ramar runt fönster samt själva fönsterkarmarna ges även en materialitet likt rösttrög plåt. Alla fasadmaterial är även valda för att skapa en byggnad som smälter väl in i sin omgivning och även åldras på ett vackert sätt.

Balkongerna på plan 3 ligger inskurna i volymen för att upprätthålla ett solitt utryck. Som komplement till den mindre trädgården används taket på sidovolymen som en terrass, delad i 3 delar, en till var svit och en gemensam för övriga rum.