×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

P-Huset Gasverket i Lund

Projekt
Påbyggnad av befintligt parkingshus

Beställare
LKP - Lunds Kommuns Parkerings AB

Status
Förfrågningsunderlag

År
2018

Ombyggt och utökat parkeringshus för Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP). En kapacitetsökning av detta centralt beläget parkeringshus är nödvändig för att möta de framtida behoven vid en förtätning kring centralstationen. Behoven av nya parkeringshus minskar därmed, vilket i kombination med fokus på laddning för elbilar gör att projektet faktiskt har en tydlig miljöprofil.

För oss böjrade projektet redan i detaljplanefasen med en utredning av hur många våningsplan det kunde tillåtas att läggas till det befintliga huset. Ritandet har sedan följt med hela vägen till färdig byggnad. 

Läget är centralt i Lund med infart från Svanevägen i en kontext av äldre, ganska småskalig bebyggelse och stadsparken. Det nuvarande P-huset känns som en främmande fågel med sin stora, massiva tegelvolym. 

Problemställningen var att väsentligt öka volymen på ett hus som redan känns väl stort i sitt sammanhang. Vi landade i ett koncept där det översta planet gestaltades som en del av det solcellsbeklädda taket. Mot intilliggande gator och järnväg bröts den stora volymen ner genom tillföra fasaderna en högre grad av transparens och komplexitet. Detta gjorde vi genom att ”vecka” fasadmaterialet i en mindre skala för ett fasaduttryck som klarar sig på sina egna skulpturala meriter. En referensen var en lampskärm som hade tillverkats på den närbelägna armaturfabriken och därmed återkopplade till områdets industriella historia.

De nya planen byggs ovan en befintliga konstruktionen med en egen fristående stomme och försörjs med en ny spiralramp som adderas till volymen. Mot den intilliggande bostadsrättsföreningen skapas en stor växtspaljé. P-huset är idag redan dolt av grönska från denna sida och vi ville gärna få med oss denna grönska upp över de tre nya planen för att bibehålla uttrycket. Syftet var även här att förminska volymen när denna blev en del av den befintliga grönskan.