×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

P-Huset Gasverket i Lund

Projekt
Påbyggnad av befintligt parkingshus

Beställare
LKP - Lunds Kommuns Parkerings AB

Status
Färdigställt

År
2014-2019

Projektet började redan i detaljplanefasen med en utredning av hur många våningsplan som kunde adderas till det befintliga huset. En kapacitetsökning av detta centralt belägna parkeringshus är nödvändigt för att möta de framtida parkeringsbehoven som uppstår genom hållbar  förtätning kring Lunds Centralstation. Byggnadshöjden var styrande i detaljplanen, vilket gjorde att ett extra våningsplan kunde anordnas innanför en takkonstruktion med 45 graders vinkel.

Trots att det är ett parkeringshus har projektet en tydlig hållbarhetsprofil. När antalet platser dubbleras på samma tomt minskar behovet av att bygga nya parkeringslösningar i närområdet. Bevarandet av den gamla betongstommen sparade mycket onödiga koldioxidutsläpp och en stor solcellsanläggning på taket förser de många ladd-platser för elbilar med ren el. Dessutom ger en vertikal trädgård på den östra fasaden området välbehövlig grönska.

Det gamla P-huset kändes redan som en främmande fågel med sin stora, massiva tegelvolym i en kontext av äldre, ganska småskalig bebyggelse. Problemställningen var att väsentligt öka volymen på ett hus som redan känns stort i sitt sammanhang.

Vi landade i ett koncept där den stora volymen bröts ner genom att tillföra fasaderna en högre grad av transparens och komplexitet. Detta gjorde vi genom att ”vecka” och perforera fasadmaterialet i en mindre skala för ett fasaduttryck som klarar sig på sina egna skulpturala meriter. Fasadmaterialet vinklas sedan in och möter det platta solcellsstaket i 45 graders vinkel vilket ger huset en mjukare krönsiluett i övergången mellan vertikalt och horisontellt.

En referens vi använde var en veckad lampskärm som kunde ha tillverkats på den närbelägna armaturfabriken och därmed återkopplade till områdets industriella historia. För att vidare återkoppla till den industriella historien samt för att harmoniera med omkringliggande röda tegelbyggnader används rosttrög plåt som fasadmaterial.