×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

P-Huset Gasverket i Lund

Projekt
Påbyggnad av befintligt parkingshus

Beställare
LKP - Lunds Kommuns Parkerings AB

Status
Förfrågningsunderlag

År
2018

Lunds Kommuns Parkerings AB ville öka kapaciteten i ett av sina centralt belägna parkeringshus för att möta de framtida kraven med förtätning runt centralstationen.
Vi började med projektet i detaljplanefasen och utredde hur många våningsplan det kunde tillåtas att adderas till det befintliga huset och ska sedan följa det hela vägen till färdig byggnad.

Läget är centralt i Lund med infart från Svanevägen i en kontext av äldre, ganska småskalig, bebyggelse och stadsparken. 
Redan det nuvarande P-huset känns som en främmande fågel med sin stora, massiva tegelvolym. 
Problemställningen var att väsentligt öka volymen på ett hus som redan känns väl stort i sitt sammanhang.
Vi landade i ett koncept där adderade 3 plan där det sista gestaltades som en del av det solcellsbeklädda taket.
Detta dubblerade ca kapaciteten på befintligt hus och skapade ett P-hus med totalt 595 platser.
 
De nya planen byggs ovan en befintliga konstruktionen med en egen fristående stomme och försörjs med en ny spiralramp som adderas till volymen.
Gestaltningskonceptet mot intilliggande (publika) vägar och järnväg var att bryta ner den stora volymen genom tillföra fasaderna en högre grad av transparens och komplexitet. 
Detta gjorde vi genom att ”vecka” fasadmaterialet i en mindre skala för ett fasaduttryck som klarar sig på sina egna skulpturala meriter. 
Referensen var en lampskärm som hade tillverkats på den närbelägna armaturfabriken och därmed återkopplade till områdets industriella historia

På ”baksidan” mot intilliggande bostadsrättsförening skapar vi en stor växtspaljé. P-huset är idag redan dolt av grönska från denna sida och vi ville gärna få med oss denna grönska upp över de tre nya planen för att bibehålla uttrycket.  
Syftet var igen att förminska volymen när denna blev en del av den befintliga grönskan. 

En svår volym att hantera i den givna kontexten.
På ritbordet ser betydligt bättre ut än nuvarande byggnad, faller det lika väl ut i verkligheten är vi bara att gratulera.