×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

P-Huset Gasverket i Lund

Projekt
Påbyggnad av befintligt parkingshus

Beställare
LKP - Lunds Kommuns Parkerings AB

Status
Byggs

År
2014-2019

En kapacitetsökning av detta centralt belägna parkeringshus var nödvändigt för att möta de framtida parkeringsbehoven som uppstår genom förtätning kring Lunds Centralstation.
När antalet platser dubbleras på samma tomt minskar behovet av att bygga nya parkeringslösningar i närområdet. Anläggningen ska även ha en tydlig miljöprofil, med en stor solcellsanläggning på taket, fokus på många ladd-platser för elbilar samt en vertikal trädgård på den östra fasaden.

För oss började projektet redan i detaljplanefasen med en utredning av hur många våningsplan det kunde tillåtas att adderas till det befintliga huset.
Det visade sig att byggnadshöjden var styrande i detaljplanen, vilket gjorde att ett extra våningsplan kunde anordnas innanför en takkonstruktion med 45 graders vinkel.
De först planerade två planen förvandlades till tre och 100st extra centralt belägna parkeringsplatser skapades. Efter den inledande utredningen har vi sedan följt projektet hela vägen till färdig byggnad.

De tre nya våningsplanen byggs ovan den befintliga konstruktionen och har en egen fristående stomme och grundläggning. De nya planen försörjs med en ny spiralramp som adderas till volymen. Huset försörjs sedan av två trapphus; ett huvudtrapphus med hiss och ett sekundärt utrymningstrapphus. I det befintliga parkeringshuset fanns ca 300 parkeringsplatser och påbyggnationen dubblerar denna siffra till totalt 600 parkeringsplatser.

Ovan det översta planet finns en 1800kvm stor solcellsanläggning som även fungerar som ett tätt glastak som släpper igenom solljuset. Anläggningen består av 1050 paneler som ger en effekt på ca 315 kW. På detta planet finns även 60st ladd-stolpar till elbilar.

Läget är centralt i Lund med infart från Svanevägen i en kontext av äldre, ganska småskalig bebyggelse samt Stadsparken. Det gamla P-huset kändes redan som en främmande fågel med sin stora, massiva tegelvolym. Problemställningen var att väsentligt öka volymen på ett hus som redan känns väl stort i sitt sammanhang.

Vi landade i ett koncept där den stora volymen bröts ner genom att tillföra fasaderna en högre grad av transparens och komplexitet. Detta gjorde vi genom att ”vecka” och perforera fasadmaterialet i en mindre skala för ett fasaduttryck som klarar sig på sina egna skulpturala meriter. Fasadmaterialet vinklas sedan in och möter det platta solcellsstaket i 45 graders vinkel vilket ger huset en mjukare krönsiluett i övergången mellan vertikalt och horisontellt. En referens vi använde var en veckad lampskärm som kunde ha tillverkats på den närbelägna armaturfabriken och därmed återkopplade till områdets industriella historia. För att vidare återkoppla till den industriella historien samt för att harmoniera med omkringliggande röda tegelbyggnader används rosttrög plåt som fasadmaterial.

Mot den intilliggande bostäder i öster ändras fasaduttrycket och här skapas en stor växtspaljé. Det gamla P-huset var tidigare dolt av grönska från denna sida och vi ville gärna få med oss denna grönska upp över de tre nya planen för att bibehålla uttrycket. 
Syftet var även här att minska volymen när denna blev en del av den befintliga grönskan.

Infrastrukturella delar som ramp och trapphus ligger utanför själva parkeringshusvolymen och gestaltas som delar av stommen i rå betong som sticker ut utanför husets fasadskärm.
Hål i dessa betongdelar kompletteras med glas och sträckmetall.