×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Besökscentum på Kullaberg

Projekt
Utredningsskiss angående nytt besökscentrum

Beställare
Region Skåne

Status
Under utredning

År
2016

Kullaberg har länge varit ett populärt besöksmål - med över en halv miljon besökare årligen! När Skåneleden fick sin sträckning via Mölle och Kullaberg har antalet besökare ytterligare ökat och behovet av en mötesplats, som kompletterar det befintliga Naturumet, känns påtagligt!

Idéskissen redovisar en av ett oändligt antal möjligheter att anlägga en träffpunkt på Kullaberg. Rumsprogrammet är i detta skedet en grov skiss men anslår vissa funktioner som känns aktuella.

Konceptet består i att återvinna fotavtrycket från den befintliga eldhärjade byggnaden för att inte ta mer natur i anspråk än nödvändigt. Kompletterande funktioner i rumsprogrammet läggs på i en andra våning som vrids ut vinkelrätt över den röda stigens sträckning från Fyrparkeringen ner mot Stenstugorna och havet - ett streck i landskapet som ger byggnaden funktionen av ett filter. Här passerar de allra flesta besökare någon gång under sin vistelse på Kullaberg. Byggnaden fångar genom sin placering upp besökaren och bjuder in denne att ta del av vad byggnaden har att erbjuda. De publika funktionerna som guidecenter, kiosk, och teori-/samlingssal placeras strategiskt längs med stigen medan baksidan innehåller funktioner som WC, förråd och omklädning. Taket under den utkragande delen blir en mötesplats/lägerplats, samt infopunkt och en plats att söka skydd och skyl på.

Angöringar till plan 2 placeras så att delar av byggnaden kan göras tillgänglig även efter att ev. personal slutat för dagen (uteplatser, samt värmestuga). Plan 2 utgörs förutom värmestugan huvudsakligen av restaurangen. Den upphöjda positionen medger en fantastisk utsikt mot havet i två väderstreck.