×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Östra Trädgårdsstaden i Eslöv

Projekt
Nya radhus i östra Eslöv

Beställare
3Hus

Status
Tävlingsvinst

År
2020

Projektet utgick i en platsanalys och starka idéer om odling, interaktion, smarta lösningar och stadsmässighet. Det starka arktiektoniska uttrycket både håller ihop och sätter prägel på området.

Kvarteret ska bli en symbol för en hållbar framtid. Odling och grönska binder ihop kvarteret socialt och visuellt. På generösa gemensamma ytor finns fruktträd, odlingsbäddar och växthus. Det är även viktigt att mötet mellan bebyggelsen och staden hanteras på ett urbant sätt. Att kvarteren förses med tydliga kanter skapar struktur och mer spännande platsbildningar. Kanterna programmeras med gemensamma funktioner som vänder sig mot staden och de boende. Gemensamma odlingar skapar mötesplatser som ger sammanhållning och trygghet. Flödena av människor ökas genom att tillföra  passager och gränder. Människor kan mötas på små sociala platser med hög kvalitet. Yteffektiva hus är bra av klimatmässiga, ekologiska och ekonomiska skäl. Många enheter ger större möjligheter att satsa på gemensamma värden och smart delningsekonomi.

Radhusens utformning medger en visuell variationsrikedom och sammanhållning på samma gång. Trots att det bara är två olika bostadstyper så skiftar motiven ständigt när du rör dig genom området. Fasadernas vinklar gör att ljus och skuggor faller annorlunda på olika delar, höjden varierar och materialet skiftar mellan tegel och trä. Passager mellan husen öppnar upp för gavelmotiv och ljusinsläpp.