×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Najaden i Råbyholm

Projekt
Bostadstävling

Beställare
A/S, J+S Projektutveckling

År
2023

BOENDEKONCEPT FÖR ÄLDRE 

Najaden i Råbyholm är ett tävlingsförslag för kvalitativa seniorbostäder.

Huskropparnas är placerade för att maximera transparensen och genomströmningen

i kvarteret. Kvarteret ska vara inkluderande och inte skapa en skärm mot de stora härlighetsvärden runt Råbysjön. Placeringen medverkar också till att maximera

utsikten mot söder i så många lägenheter som möjligt. Kvarteret blockerar inte

helt utsiktslinjerna från bostäderna i norr och tar upp takten i lamellbebyggelsen öster om

kvarteret. 

 

Volymerna öppnar sig mot söder och balkongdjupet växer ut och omfamnar livet

längs kajkanten. Ett av husen är indraget från den södra tomtgränsen för att skapa en

torgbildning mot söder. I bakkanten placeras sex stadsradhus mot gaturummet för att

skapa diversitet i bebyggelsen och möjliggöra en extra boendeform. De vinklade takfallen

ger en spänst i taklandskapet och ett varierat uttryck i hus profilen mot sjösidan.