×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Montessoriskola i Ystad

Projekt
Ny för- och grundskola i Ystad

Beställare
Hansson-gruppen / Ystad montessori

Status
Färdigställt

År
2018-2021

Ystad montessoriskola är ritad speciellt för att främja montessoripedagogikens filosofi och metod. Vårt uppdrag var att rita en helt ny skola utifrån tydliga idéer om funktion, flexibilitet, transperens, trygghet, flöden och intern kommunikation. Skolan vänder sig mot havet med stora glaspartier, transperens är även en viktig del av pedagogiken och återkommer även invändigt med genomsikt mellan alla rum. Materialen är framtagna utifrån aspekter om taktilitet, begriplighet och hållbarhet. Utvändigt innebär det mönstermurat tegel, naturfärgat trä och gröna ståldetaljer. 

Lokalerna är förberedda för en modern, inspirerande utbildning där mötesplatser för det åldersblandade lärandet erbjuds. Likaså är utemiljön anpassad såväl för lärande som för rörelse och lek. Planlösningen är flexibel så att lokalerna kan anpassas efter behov över tiden. I souterrängvåningen finns personalfunktioner, aktivitetsrum, slöjdsal, kapprum för skolbarnen samt teknikutrymme. Kapprummet kopplas till personalfunktionerna för att skapa trygghet med ständigt närvarande personal.

På plan 1 finns förskolans småbarnsavdelning och avdelningen för syskongrupper. I en central aktiv kärna finns hemkunskap kopplat till köket och serveringsyta, här finns även aktivitetsrum samt syateljé. Kärnan kan användas både av skolans och förskolans elever. Utanför denna kärna ligger flexibla basrumm med flyttbara väggar/vikdörrar för olika rumsbildningar beroende på gruppsammansättning.