×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Örtofta förskola

Projekt
Ny förskola till Eslövs kommun

Beställare
Peter Melinder, Örtofta slottsförvaltning

Status
Färdigställt

År
2015

Tomten är en kuperad skogstomt i utkanten av Väggarp samhälle i Eslövs kommun. I fond bakom lövverken skymtar Örtofta kyrka & Örtofta slott. Denna kontext styr helt gestaltningskonceptet –Byggnaden skall helt försvinna som en naturlig del av skogen.

Placeringen av bebyggelsen drar nytta av nivåskillnaden samtidigt som den möjliggör maximering av de kvaliteter en uppvuxen skogstomt innebär. Placeringen möjliggör parkering och angöring norr och öster om tomten. Från omkringliggande gator är strävan att huset försvinner i skogen, byggnaden trycks så långt ner i backen som det är möjligt och gestaltas med bevuxna stengabioner. Mot skogen öppnar huset upp sig och skogen flyttar in i huset!

Uppehållsrummen vänder sig oavkortat mot skogen med stora glasade ytor, känslan mellan ute och inne suddas ut. Mörkare bifunktioner vänder sig mot gatan vars fasad sluter sig mot omvärlden och försvinner i grönskan… Den linjära planen ger flexibla användningsmöjligheter för förskolans 3 avdelningar, ytor kan komprimeras eller expandera beroende på vilken verksamhet som är aktuell där och då . Den något konformade byggnaden gör att rummen och rumsvolymen växer i takt med barngruppens ålder.

Utemiljön är en viktig ingrediens till en förskola, här ges möjlighet för lek i helt naturlig miljö, målsättningen är att så få inslag som möjligt ska konkurrera med naturens egna möjligheter till lek.