×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Brandstationen i Lund

Projekt
Parallellskiss

Beställare
LKF

År
2012

Stenstadens lägenheter i kringbyggda kvarter slutar vid Kung Oscars väg. En mer småskalig bebyggelse med villor på egna tomter tar vid - den enskilda bostaden är modulen. Kv. Brandstationen ligger i övergången mellan stenstad och villabebyggelse.

Vårt koncept är att bryta ner volymerna i ett lägenhetsboende till den enskilda bostaden, kopplade i enheter som i skala och dimension bildar en naturlig övergång från stenstad till grönskande villakvarter.

Tomten har en naturlig suterräng, en skillnad på nästan 3m. Plan 0 förläggs c:a 1 m under befintlig nivå och skillnaden som uppstår räcker till, förutom parkering och biutrymmen, även för ca 80 cm marköverbyggnad som möjliggör en grön miljö, till och med stamträd och öppen dagvattenhantering. Bebyggelsen är en struktur utan trapphus och hissar där, i stort, varje lägenhet har egen entré direkt utifrån. Parkeringsdäck i suterräng ger, på angöringssidan en 3m hög exponering, som vi motbygger med bostäder.